De afgelopen maanden hebben onze teams diverse gesprekken gevoerd met opdrachtgevers. Geen van hen was op zoek naar extra personeel en ook niet naar QHSE-specialisten. Waar zij wel allen naar op zoek waren, was een route die hen bracht naar een QHSE-niveau waar de interne of externe stakeholders aan toe waren.

In dit artikel nemen we je graag mee in hoe wij dit hebben bereikt.

In kaart brengen van de uitdaging

Een ieder die ooit een gap-analyse heeft gemaakt, weet dat er twee aspecten van belang zijn: de huidige situatie of het startpunt en het gewenste eindpunt. Heb je die twee, dan kun je het verschil tussen beiden gaan beschrijven. Hieruit volgt een business case. Klaar!

Helaas is dit binnen het QHSE-vakgebied complexer. De gewenste situatie is vaak goed te beschrijven. De organisatie wil dat er veilig gewerkt wordt en met gezondere arbo-omstandigheden, eindproducten moeten met een bepaald kwaliteitsniveau naar de klant en de milieubelasting moet tegelijkertijd onder een bepaald niveau blijven. Uiteraard dient data veilig te zijn opgeslagen en is een beveiligde fysieke omgeving van belang. Echter is het startpunt vaak (veel!) complexer te benoemen. Als vanuit een audit blijkt dat er aandachtspunten zijn of (her)certificering onmogelijk blijkt, is het zonneklaar – er is werk aan de winkel. Maar vaak is onbekend hoe goed of slecht de situatie is. Bedrijfsblindheid, kennisgebrek, tijdsgebrek, onervarenheid of andere urgente zaken werken immers als een rookgordijn.

Maar als het startpunt niet volledig duidelijk is, hoe zet je dan efficiënte én effectiefe stappen richting het gewenste eindpunt? Niet!

 Wanneer gaan voor ZZP en wanneer zoeken naar een vaste oplossing?

Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met zowel ZZP- als vaste inzet. ZZP-specialisten worden ingezet voor verschillende redenen: het bieden van extra slagkracht op een afdeling, het waarnemen van een positie, het begeleiden van een implementatie of het leveren van externe adviezen en inzichten. Het vinden van een vaste specialist is optimaal wanneer bekend is wat de taken zijn, er een helder profiel kan worden geschetst en wanneer het een rol voor de lange termijn is.

Geld en tijd besparen en toch het gewenste eindresultaat, hoe werkt dat?

Iedere HR- of hiring manager weet: je haalt de beste versie van een specialist naar boven, wanneer je hen in hun kracht zet. Om die reden zetten wij bij opdrachtgevers vaak een combinatie van talenten in. Veel gebruikte routes naar succes zijn:

  • Wanneer de zoektocht naar een nieuwe medewerker te lang duurt, komt er druk op de organisatie met alle gevolgen van dien. Een ZZP’er kan de eerste verlichting brengen;
  • Tijdens de eerste periode van de ZZP-inzet, komt hij of zij nieuwe informatie tegen. Het nader vormgeven van het functie- en het selectieprofiel kan op basis van deze inzichten worden bijgeschaafd. Als je weet wat je zoekt, zoekt dat nét even makkelijker;
  • Is er bij de sollicitatiegesprekken geen QHSE-specialist aanwezig? Zet de ZZP-specialist aan tafel. Vakgenoten onder elkaar brengen inhoudelijke diepgang in de gesprekken en de kosten wegen bij lange na niet op tegen de kosten van een ‘bad hire’;
  • Staan er zware besluiten op stapel of moet de bezem door de organisatie? Een ZZP-specialist kan hete kolen uit het vuur halen. Laat je dit door een vaste medewerker doen, ligt de kans op een valse start om de hoek;
  • Over een goede start gesproken: een ZZP-er die de organisatie kent en uitzwaait is de beste ‘collega’ voor een inwerktraject. Het is een vakgenoot, ervaringsdeskundige maar evengoed geen concurrent. Zijn of haar rol is immers anders.

Meer weten?

Bezoek voor aanvullende informatie onze ‘voor opdrachtgevers’ webpagina, hier!

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.