De laatste jaren heeft de arbeidsmarkt een opvallende verandering doorgemaakt met betrekking tot functies die zich specifiek richten op duurzaamheid. Onze opdrachtgevers richten zich steeds meer op het aannemen van personeel met een duurzaamheidsfocus, wat heeft geleid tot een merkbare stijging van het aantal opdrachten – zowel voor vaste als op ZZP-basis.

Deze beweging komt voort uit een groeiend besef van opdrachtgevers dat duurzaamheid niet alleen toegevoegde waarde heeft, maar ook zuivere noodzaak is voor nu én voor de toekomst. Bedrijven realiseren zich dat het aantrekken van talent met een sterke focus op duurzaamheid niet alleen bijdraagt aan het imago van het bedrijf, maar ook aan de ontwikkeling van een cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aantrekkelijk blijven als werkgever? Dan moet je ‘iets met duurzaamheid’

Werkzoekenden tonen eveneens een groeiende voorkeur voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Uit onderzoek komt naar voren dat Millennial- en Generatie Z-werknemers, die een substantieel deel van de arbeidsmarkt beginnen te vormen, de voorkeur geven aan werkgevers die zich actief inzetten voor duurzaamheid in hun product- en/of dienstenaanbod.

 

Wat zien wij gebeuren en hoe gaan wij hier mee om?

Voor veel opdrachtgevers spelen wij een cruciale rol bij het vinden van duurzaamheidsspecialisten. Juist doordat de vraag naar kandidaten met ervaring in duurzame praktijken, circulaire economie, en milieuvriendelijke innovaties al tijden toeneemt, zijn deze specialisten lastig te vinden. Wij bieden oplossing voor deze uitdaging omdat wij de specialisten al kennen – wat enorm veel zoekwerk scheelt.

 

Onze blik op de toekomst

Vanuit overheden vindt een extra impuls plaats door het beschikbaar stellen van subsidies enerzijds en het stellen van regelgeving anderzijds. Kortom: als bedrijven niet mee willen, kunnen of simpelweg gaan betekent dit een uitdaging voor de toekomst. Lokale en nationale politiek kan bepaalt enigszins hoe snel deze beweging plaatsvindt, maar Europese en wereldwijde afspraken laten weinig ruimte tot discussie.

Kortom, de toename van aanvragen weerspiegelt niet alleen een groeiend bewustzijn bij bedrijven, maar ook een verschuiving in de verwachtingen van werkzoekenden. Duurzaamheid is niet langer slechts een bijzaak, maar een essentieel onderdeel van het streven naar een duurzame toekomst, ook op de arbeidsmarkt.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.